Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Mánesova 1672
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 01
Ředitel:Mgr. Zuzana Staňková, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 359 807 052,77
Email: info@skolamanesova.cz
Web: http://www.skolamanesova.cz
IČ:25232991
RED-IZO:610100718
Zřizovatel:PRO TENAX s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Mánesova 1672
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 05
Kontakt na školu: Telefon: 359 807 052
Fax: 352 623 422
IZO:181005395
Základní škola
Adresa: Ulice: Mánesova 1672
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 05
Kontakt na školu: Telefon: 359 807 052
Fax: 352 605 791
IZO:110100727
Střední škola
Adresa: Ulice: Mánesova 1672
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 05
Kontakt na školu: Telefon: 359 807 052
Fax: 352 605 791
IZO:151017697
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 96
Aktuální počet žáků: 10
Forma přijímacího řízení: pohovor, test všeobecných studijních předpokladů, portfolio
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4., 15. 4., 16. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:25
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, plesy
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Školní družina
Adresa: Ulice: Mánesova 1672
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 05
Kontakt na školu: Telefon: 359 807 052
Fax: 352 605 791
IZO:110100751
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Mánesova 1672
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 05
Kontakt na školu: Telefon: 359 807 052
Fax: 352 605 791
IZO:150066937