Zde může být obrázek školy.

Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Poděbradova 640
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Ředitel:Mgr. Bc. Venuše Svobodová
Kontakt na školu Telefon: 415 654 372
Email: 415654372@iol.cz
Web: http://www.spzslouny.websnadno.cz
IČ:49120115
RED-IZO:610150120
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Poděbradova 640
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 654 372
Fax: 415 653 950
IZO:110150139
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 110
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD LINKA č.1. a č.2.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:30h
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05h
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, Organizace též poskytuje vzdělávání žákům s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, též poskytuje vzdělávání žákům s těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s autismem.
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, ICT, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besídky/akademie
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : SPC,PPP, SONS, Tyflocentrum, PČR, Městská policie, HSZ ČR,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato), globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Badatelé.cz (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: IT a PC učebny, odborné učebny zeměpisu, dějepisu, přírodopisu
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, Snoezelen
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Školní družina
Adresa: Ulice: Poděbradova 640
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 654 372
Fax: není
IZO:110150180
Školní klub
Adresa: Ulice: Poděbradova 640
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 654 372
Fax: není
IZO:110150317