Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Neklanova 1806
Obec: Roudnice nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 413 01
Ředitel:Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 416 831 362
Email: sos.roudnice@seznam.cz
Web: http://www.sosasource.cz
IČ:69411263
RED-IZO:610150375
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Neklanova 1806
Obec: Roudnice nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 413 26
Kontakt na školu: Telefon: 416 831 362
IZO:110150414
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 837
Aktuální počet žáků: 523
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.11.2022 , 7.12.2022, 4.1.2023, 18.1.2023, 1.2.2023 a 15.2.2023 vždy od 8:00 do 17:00
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky, písemná, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: březen/duben 2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 07.oo h.
Začátek první vyučovací hodiny: 07.10 h.
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní řád 2021-2022 - PO KV.pdf (385,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-2022.pdf (8826,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, výlety, exkurze, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, kurz svařování
Rozvrhy hodin: 22-11-11 Rozvrhy tříd 14.pdf (503,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, programování/robotika, hudební, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Neklanova 1806
Obec: Roudnice nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 413 26
Kontakt na školu: Telefon: 416 831 362
IZO:110150422
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 60
Počet ubytovaných žáků a studentů: 24
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Bezbariérový přístup: ne
Termín pro podání přihlášky : během celého školního roku
Úplata za ubytování (v Kč): 1200
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT, společenské hry
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, rodičovské schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém