Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Adresa školy: Ulice: Školní 101
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 01
Ředitel:Ing. Vladislav Sauer
Kontakt na školu Telefon: 499 813 071
Email: skola@spstrutnov.cz
Web: www.spstrutnov.cz
IČ:69174415
RED-IZO:610200381
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Školní 101
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 541 01
Kontakt na školu: Telefon: 499 813 071
Fax: 499 814 729
IZO:110200403
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 680
Aktuální počet žáků: 576
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, prospěchové
Koncepce školy: koncepce-skoly.pdf (72,9 KB)
Školní vzdělávací program: svp-sps.pdf (86,9 KB)
Školní řád: Školní řád A16-2017.pdf (322 KB)
Poslední výroční zpráva: 2019-2020-vyrocni-zprava-o-cinnosti.pdf (4908,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovně turistické kurzy, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, Autodesk, Cisco, Mikrotik
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, kroužek robotiky, kroužek programování, kroužek elektro, kroužek strojní, kroužek mechatroniky, kroužek Cisco, technické, programování/robotika
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka