Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola Nové Město na Moravě
Adresa školy: Ulice: Bělisko 295
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Ředitel:Mgr. Jan Petr
Kontakt na školu Telefon: 566 615 120
Email: info@sos-nmor.cz
Web: www.sos-nmor.cz
IČ:67009425
RED-IZO:610250523
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Bělisko 295
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 615 120
IZO:110250541
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 935
Aktuální počet žáků: 444
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.11. 2018, 01.12.2018, 10.01.2019
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Jednotná přijímací zkouška
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:35
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: ECDL
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly, sváření, odborné kurzy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, herna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Bělisko 295
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 615 120
IZO:110250559
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Bělisko 295
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 615 120
IZO:110250567
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Petrovice 26
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 615 120
IZO:170101681