Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola Nové Město na Moravě
Adresa školy: Ulice: Bělisko 295
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Ředitel:Mgr. Ivo Teplý
Kontakt na školu Telefon: 566 615 120
Email: info@sos-nmor.cz
Web: www.sos-nmor.cz
IČ:67009425
RED-IZO:610250523
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Bělisko 295
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 615 120
Fax: 566 618 638
IZO:110250541
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 935
Aktuální počet žáků: 444
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.11. 2018, 01.12.2018, 10.01.2019
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Jednotná přijímací zkouška
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:35
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, exkurze, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: ECDL
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly, sváření, odborné kurzy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, profil školy na sociální síti, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Bělisko 295
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 615 120
Fax: 566 618 638
IZO:110250559
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Bělisko 295
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 615 120
Fax: 566 618 638
IZO:110250567
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Petrovice 26
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 615 120
Fax: 566 618 638
IZO:170101681