Logo školy

Střední průmyslová škola Třebíč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola Třebíč
Adresa školy: Ulice: Manželů Curieových 734
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Ředitel:Ing. Zdeněk Borůvka
Kontakt na školu Telefon: 568 832 111
Email: office@spst.cz
Web: www.spst.cz
IČ:66610702
RED-IZO:610250574
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Manželů Curieových 734
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 832 111
IZO:110250591
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1789
Aktuální počet žáků: 1148
Dny otevřených dveří (termín/y): https://www.spst.cz/dny-otevrenych-dveri
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: https://www.spst.cz/prijimaci-rizeni
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, turniket, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4, 5,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05 hod
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, aktivity pro žáky ZŠ (dílničky)
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, INTERREGi
Certifikáty škol: Škola doporučená zaměstnavateli
Domácí spolupráce : Policie ČR (výcvik psů), praxe ve firmách, více na https://www.spst.cz/
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: kroužky, konzultace
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, svařování kovů a plastů profesní kvalifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: programování/robotika, sportovní, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), technické, ICT, přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Manželů Curieových 734
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 832 111
IZO:110250630
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 200
Počet ubytovaných žáků a studentů: 198
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4, 5
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): https://www.spst.cz/domov-mladeze
Úplata za ubytování (v Kč): 950
Úplata za stravování (v Kč): 80
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : hudební, ICT, sportovní, jazykové, technické
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: síťové připojení v pokojích, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, rodičovské schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Manželů Curieových 734
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 832 111
IZO:110250648
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: https://www.spst.cz/stravovani
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Demlova 890
Obec: Třebíč, Horka - Domky
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu:
IZO:181063794
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: https://www.spst.cz/stravovani
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano