Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie
Adresa školy: Ulice: Frýdecká 34
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Ředitel:Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 558 746 618
Email: cps.diakonie@tiscali.cz
Web: www.skolasd.eu
IČ:70240655
RED-IZO:610300814
Zřizovatel:Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Horova 654
Obec: Karviná - Ráj
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 734 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 746 618
IZO:174106556
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 45
Aktuální počet dětí: 26
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.12.2022
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Mateřská škola zřízena podle § 16, ods. 9, školského zákona
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce: SCEAV, Slezská diakonie, městské knihovny
Mezinárodní spolupráce: Polsko, Slovensko
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Specifické formy podpory dětem: Bazální stimulace, Snoezelen, Canisterapie, Hipoterapie, Muzikoterapie,
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Frýdecká 34
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 746 618
IZO:150007396
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 72
Aktuální počet žáků: 67
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.12.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Škola zřízena podle § 16, odst. 9, školského zákona
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Women for Women, Nadace Terezy Maxové, město Bohumín, město Český Těšín, MAP Bohumín, MAP III Český Těšín, Erasmus, Šablony ZŠ III, Doučování
Domácí spolupráce : SCEAV, Slezská diakonie, městské knihovny, Hasičský záchranný sbor, Základní škola U Lesa - Karviná, Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín Seifertova 601
Mezinárodní spolupráce: Polsko - Jastrzębie-Zdrój, Cieszyn, Sopot, Slovensko - Púchov
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Metody čtení:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Bazální stimulace, Canisterapie, Muzikoterapie, Snoezelen
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Frýdecká 34
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 746 618
IZO:110300823
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 70
Aktuální počet žáků: 63
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.12.2022
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : spolupráce s městy Bohumín a Český Těšín
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : SCEAV, Slezská diakonie, městské knihovny, Hasičský záchranný sbor, Městská policie
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), KAM: Komenský , Podílej se! (Agora CE)
Specifické formy podpory žákům: bazální stimulace, snoezelen, muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie, minigolf, plavání s rodiči
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, kultura, sport, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Třanovského 1758/10
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Kontakt na školu:
IZO:181095203
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Frýdecká 34
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 746 618
IZO:174106939
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 23 - 33
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne