Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1
Adresa školy: Ulice: Za Invalidovnou 628/1, Karlín
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Ředitel:Mgr. Vladimíra Šavrdová
Kontakt na školu Telefon: 284 826 799
Email: sps.za_invalidovnou@zris.mepnet.cz
Web: http://www.zs-mszainvalidovnou.cz
IČ:70102431
RED-IZO:610350803
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Sokolovská 182
Obec: Praha 8 - Libeň
Kraj: Praha
PSČ: 180 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 826 799
IZO:110350839
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 20
Aktuální počet dětí: 20
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro, tramvaj č. 3, 8
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: mateřská škola logopedická
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: celé Česko čte dětem
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: speciální vzdělávací potřeby, logopedie,
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Za Invalidovnou 3
Obec: Praha 8 - Karlín
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 826 799
IZO:110350812
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 104
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro, tramvaj č.3, 8
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: speciální vzdělávací potřeby
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, celé Česko čte dětem, Ajax, Besip
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění, slabší žáci, logopedické diagnozy, poruchy pozornosti
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, turistické, sportovní, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 2
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
Školní družina
Adresa: Ulice: Za Invalidovnou 3
Obec: Praha 8 - Karlín
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 826 799
IZO:110350847
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Za invalidovnou 628/1, Karlín
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu:
IZO:181078228
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 41
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne