Zde může být obrázek školy.

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Radenín 1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Radenín 1
Adresa školy: Ulice:
Obec: Radenín 1
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 20
Ředitel:Mgr. Blanka Šimáková
Kontakt na školu Telefon: 381 298 041
Email: ddradenin@ddradenin.cz
Web: http://ddradenin.cz
IČ:70535779
RED-IZO:610400614
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Radenín 47
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 20
Kontakt na školu: Telefon: 381 298 041
IZO:110400674
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 17
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: uzamčené dveře
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: -
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, plesy, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Dětský domov
Adresa: Ulice:
Obec: Radenín 1
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 20
Kontakt na školu: Telefon: 381 298 041
IZO:110400640
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 47
Péče o rodinné skupiny: ano
Aktuální počet rodinných skupin: 6
Péče o nezletilé gravidní matky a matky s dítětem: ne
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Charakteristika dětského domova
Stavební dispozice: více budov
Zajištění stravování: školní jídelna
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, přírodovědné, turistické, rukodělné, společenské hry
Specifické akce: sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, besídky/akademie
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Spolupráce: nestátní neziskové oraganizace, OSPOD, zdravotní pracoviště, zapojení do kulturních akcí v obci/regionu, zapojení do sportovních akcí v obci/regionu, Policie ČR, školy v regionu, zájmové spolky, školské poradenské zařízení
Děti
Osobní vybavení dětí: mobilní telefony, fotografie, osobní oblečení, hračky, zdravotní pomůcky, cennosti
Kapesné: ano
Dary: finanční, zážitkové (akce, výlety, pobyty), věcné
Informování zákonných zástupců
Způsob informování zákonných zástupců: schůzka se zákonnými zástupci, telefonická komunikace, webové stránky, e-mailová komunikace
Zajištění kontaktu dětí s rodinami: pevné linky na skupinách, návštěvy, sociální sítě, pobyty u příbuzných
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Radenín 1
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 20
Kontakt na školu: Telefon: 381 298 041
IZO:110400658