Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762
Adresa školy: Ulice: Jičínská 762
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:RNDr. Jiří Šlégl
Kontakt na školu Telefon: 326 330 491
Email: skola@odbskmb.cz
Web: http://www.odbskmb.cz
IČ:69793000
RED-IZO:610451049
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jičínská 762
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 330 491
Fax: 326 330 447
IZO:110451066
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1050
Aktuální počet žáků: 465
Dny otevřených dveří (termín/y): účast na burze škol online pořadatelů výstavy Nymburk 9.12.20 a 15.01.21; Jičín 11.12.20 a 19.01.21; Mladá Boleslav 14.12.20 a 20.01.21, online DOD 5.11.20 a individuální DOD dle dohody
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: rušná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: "A"; "B"; "30"; "32"; "70"; doprava bus směr Praha, Jičín, Kněžmost, Mnichovo Hradiště
Vstup do školy umožněn od: od 06:15 h., do dílen od 05:30 h
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00 h
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, prospěchové
Koncepce školy: 2020-09-10-HUSR2021.pdf (187,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.pdf (172,4 KB)
Školní řád: Sankční řád.pdf (420,5 KB)
Klasifikační řád.pdf (728 KB)
Školní řád.pdf (1513 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2019-2020.pdf (821,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: ledová plocha, bazén, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, divadelní představení Studentského divadla D3 při SOŠ a SOU, Mladá Boleslav, Jičínská 762, sportovní dny, exkurze, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : projekty adopce "Na dálku", Hrdá škola, Filmový festival - Jeden svět, Srdíčkové dny, konto "Advent", projekt "Dnes jím jako ...", projekt "Krokus", "Den vlčích máků", "Ježíškova vnoučata", "Recyklohraní"
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: sportovně-turistický kurz (různé sportovní aktivity - např. cyklistika, kanoistika, plavání, apod.), lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup dle potřeb žáků
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace, státní zkouška z psaní na klávesnici osvědčení na manipulační vozíky , kurz autoškoly
Rozvrhy hodin: RozvrhSOSaSOU.pdf (265 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Kromě počítačových učeben vyučující zprostředkují žákům přístup k internetu pomocí učitelských PC v učebnách, případně učitelských notebooku.
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, jazykové, taneční
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, tenisový kurt, ping-pongový stůl, hřiště, vyhrazená učebna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, hvězdárna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, přehled absence
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jičínská 1025
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 330 491
Fax: 326 330 447
IZO:110451074
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 192
Počet ubytovaných žáků a studentů: 192
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: rušná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: viz info přímo na portále školy
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 01.09. do 30.06., během hlavních prázdnin doplňková činnost na základě předem domluvených podmínek
Termín pro podání přihlášky : do 30.5.
Úplata za ubytování (v Kč): 1440
Úplata za stravování (v Kč): poloden 57 Kč , celoden 90 Kč, snídaně 28 Kč, oběd 33 Kč, večeře 29 Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, jazykové, hudební, literárně-dramatické, společenské hry, kulturní akce - návštěva divadla, kina, organizování tematických akcí (např. Vánoce, Velikonoce, významná výročí apod.)
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, posilovna
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jičínská 1025
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 330 491
Fax: 326 330 447
IZO:110451082
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 33 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano