Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762
Adresa školy: Ulice: Jičínská 762
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:RNDr. Jiří Šlégl
Kontakt na školu Telefon: 326 330 491
Email: skola@odbskmb.cz
Web: http://www.odbskmb.cz
IČ:69793000
RED-IZO:610451049
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jičínská 762
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 330 491
Fax: 326 330 447
IZO:110451066
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1050
Aktuální počet žáků: 465
Dny otevřených dveří (termín/y): účast na burze škol online pořadatelů výstavy Nymburk 9.12.20 a 15.01.21; Jičín 11.12.20 a 19.01.21; Mladá Boleslav 14.12.20 a 20.01.21, online DOD 5.11.20 a individuální DOD dle dohody
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: "A"; "B"; "30"; "32"; "70"; doprava bus směr Praha, Jičín, Kněžmost, Mnichovo Hradiště
Vstup do školy umožněn od: od 06:15 h., do dílen od 05:30 h
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00 h
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Koncepce školy: 2020-09-10-HUSR2021.pdf (187,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.pdf (172,4 KB)
Školní řád: Sankční řád.pdf (420,5 KB)
Klasifikační řád.pdf (728 KB)
Školní řád.pdf (1513 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2019-2020.pdf (821,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, praktické vyučování, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, bazén, posilovna, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): divadelní představení Studentského divadla D3 při SOŠ a SOU, Mladá Boleslav, Jičínská 762, besídky/akademie, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : projekty adopce "Na dálku", Hrdá škola, Filmový festival - Jeden svět, Srdíčkové dny, konto "Advent", projekt "Dnes jím jako ...", projekt "Krokus", "Den vlčích máků", "Ježíškova vnoučata", "Recyklohraní"
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: sportovně-turistický kurz (různé sportovní aktivity - např. cyklistika, kanoistika, plavání, apod.), lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup dle potřeb žáků
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: státní zkouška z psaní na klávesnici osvědčení na manipulační vozíky , jazykové certifikace, kurz autoškoly, IT certifikace
Rozvrhy hodin: RozvrhSOSaSOU.pdf (265 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Kromě počítačových učeben vyučující zprostředkují žákům přístup k internetu pomocí učitelských PC v učebnách, případně učitelských notebooku.
Zájmové činnosti: taneční, jazykové, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: tenisový kurt, ping-pongový stůl, studovna/knihovna, zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, hvězdárna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, školní informační systém, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, přehled klasifikace, přehled absence
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jičínská 1025
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 330 491
Fax: 326 330 447
IZO:110451074
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 192
Počet ubytovaných žáků a studentů: 192
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna, rušná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: viz info přímo na portále školy
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 01.09. do 30.06., během hlavních prázdnin doplňková činnost na základě předem domluvených podmínek
Termín pro podání přihlášky : do 30.5.
Úplata za ubytování (v Kč): 1440
Úplata za stravování (v Kč): poloden 57 Kč , celoden 90 Kč, snídaně 28 Kč, oběd 33 Kč, večeře 29 Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : kulturní akce - návštěva divadla, kina, organizování tematických akcí (např. Vánoce, Velikonoce, významná výročí apod.), sportovní, jazykové, hudební, literárně-dramatické, společenské hry
Další prostory: posilovna, společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jičínská 1025
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 330 491
Fax: 326 330 447
IZO:110451082
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 33 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano