Zde může být obrázek školy.

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Táborská 1685
Obec: Říčany u Prahy
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Ředitel:Mgr. Helena Mrůzková
Kontakt na školu Telefon: 323 632 590
Email: mkg@seznam.cz
Web: http://www.mkg.cz
IČ:26144123
RED-IZO:610451219
Zřizovatel:Tomáš Urban, Helena Mrůzková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Táborská 1685
Obec: Říčany u Prahy
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 01
Kontakt na školu: Telefon: 323 632 590
Fax: 323 632 590
IZO:110451228
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 266
Dny otevřených dveří (termín/y): individuální konzultace
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 16.4., 17.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7 :00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 30000
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, plesy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, adaptační kurzy
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: programování/robotika, literárně-dramatické, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová)