Zde může být obrázek školy.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pionýrů 2352
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Ředitel:Mgr. Jitka Vachtarčíková
Kontakt na školu Telefon: 558 433 525
Mobil: 774 433 525
Email: ruzovka@ruzovka.eu
Web: www.ruzovka.eu
IČ:69610134
RED-IZO:610500678
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Pionýrů 2352
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 433 525
Mobil: 774 433 525, 603 585 055
Email: ruzovka@ruzovka.eu
IZO:181002281
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 42
Aktuální počet dětí: 29
Dny otevřených dveří (termín/y): květen 2023
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.00 hod
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: zdravotní postižení - vady řeči, autismus, mentální postižení, kombinace více vad
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, zahradní slavnosti, besídky/akademie, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Škola podporující zdraví
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce: Městská policie, Městská knihovna, Muzeum Beskyd, Střední zdravotnická škola, Podané ruce, Jezdecký klub
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedická péče, canisterapie, muzikoterapie, hipoterapie, arteterapie
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Základní škola
Adresa: Ulice: Pionýrů 2352
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 433 525
Mobil: 774 433 525
Email: ruzovka@ruzovka.eu
IZO:110500687
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 125
Aktuální počet žáků: 60
Dny otevřených dveří (termín/y): leden 2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: speciální školství §16 odst.9
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, zahradní slavnosti, výlety, jarmarky a dílny, knihovnické lekce, muzejní lekce, canisterapie, hipoterapie
Certifikáty škol: Světová škola
Domácí spolupráce : Městská policie, Muzeum Beskyd, Městská knihovna, Střední zdravotnická škola, Podané ruce, Jezdecký klub
Mezinárodní spolupráce: Erasmus+: Polsko, Lotyšsko, Makedonie, Turecko, Portugalsko; Maximilian-Kolbe-Schule Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Německo; Margaret K. Lewis School Florida USA
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: polský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Světová škola (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - mentální postižení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence, Koordinátor EVVO, ICT koordinátor
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, třídní schůzky, webové stránky školy, Bakaláři
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: 28. října 1884
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 433 525
Mobil: 774 433 525, 735 160 221
Email: ruzovka@ruzovka.eu
IZO:110500709
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 38
Aktuální počet žáků: 8
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.1.2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,40 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Světová škola
Domácí spolupráce : Muzeum Beskyd. Městská knihovna, Střední zdravotní škola, Podané ruce, Jezdecký klub
Spolupráce s firmami:
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Světová škola (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: žáci se SVP - mentální postižení
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, Koordinátor EVVO, ICT koordinátor
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní družina
Adresa: Ulice: 28. října 1884
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 435 775
Mobil: 735 160 221
IZO:110500725
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.00 - 7.40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.30 - 15.30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, schůzky
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: 28.října 1884
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 438 644
Mobil: 778 039 898
Email: spcfm@ruzovka.eu
IZO:119601010
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: vlak, auto - možnost parkování, autobus, MHD
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): 7.00 -15.30 hod.
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Pionýrů 2352
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 433 525
Mobil: 774 433 525, 603 585 055
Email: ruzovka@ruzovka.eu
IZO:181002299
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne