Zde může být obrázek školy.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pionýrů 2352
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Ředitel:PaedDr. Ilja Maloušková
Kontakt na školu Telefon: 558 433 525
Email: ruzovka@ruzovka.eu
Fax: není
Web: www.ruzovka.eu
IČ:69610134
RED-IZO:610500678
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Mateřská škola

Adresa: Ulice: 8. pěšího pluku 821
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 433 525
Fax: 558 433 525
IZO:181002281
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 42
Aktuální počet dětí: 24
Dny otevřených dveří (termín/y): květen 2019
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6.00 hod
Měsíční poplatek/školné v Kč: 440
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: zdravotní postižení - vady řeči, autismus, mentální postižení, kombinace vad
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Škola podporující zdraví
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce: Městská policie, Městská knihovna, Muzeum Beskyd, Střední zdravotní škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedická péče, canisterapie, muzikoterapie
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky

Základní škola

Adresa: Ulice: Pionýrů 2352
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 433 525
IZO:110500687
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 125
Aktuální počet žáků: 54
Dny otevřených dveří (termín/y): 16. leden 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.5.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.5.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: speciální školství
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): knihovnické lekce, muzejní lekce, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze
Certifikáty škol: Světová škola
Domácí spolupráce : Městská policie, Muzeum Beskyd, Městská knihovna, Střední zdravotní škola
Mezinárodní spolupráce: Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima, Krapkowice, Polsko, Maximilian-Kolbe-Schule Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: polský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: vaření, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, DDM/středisko volného času, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), webové stránky školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Střední škola

Adresa: Ulice: 28. října 1884
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 433 525
IZO:110500709
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 38
Aktuální počet žáků: 16
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.1.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,40 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Světová škola
Domácí spolupráce : Muzeum Beskyd. Městská knihovna, Střední zdravotní škola
Spolupráce s firmami:
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: žáci se SVP
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: vaření
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky

Školní družina

Adresa: Ulice: 28. října 1884
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 435 775
IZO:110500725

Speciálně pedagogické centrum

Adresa: Ulice: 28.října 1884
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 438 644
Email: spcfm@seznam.cz
IZO:119601010
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus, auto - možnost parkování
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): 7.00 -15.30 hod.
Zaměření poradenské činnosti: služby jeho škole, služby jeho rodině, služby klientovi
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, sociální pracovník, psycholog

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: 8. pěšího pluku 821
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 433 525
Fax: 558 433 525
IZO:181002299