Zde může být obrázek školy.

Církevní konzervatoř Německého řádu

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní konzervatoř Německého řádu
Adresa školy: Ulice: Beethovenova 1
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Ředitel:Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 553 714 257
Email: info@konzervator.cz
Web: www.konzervator.cz
IČ:68941811
RED-IZO:610550659
Zřizovatel:Bailiva Čechy, Morava a Slezsko
Typ zřizovatele:Církev
Konzervatoř
Adresa: Ulice: Beethovenova 1
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 714 257
IZO:151029440
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Ukončování vzdělání: absolutorium v konzervatoři, maturitní zkouška
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 120
Dny otevřených dveří (termín/y): 10. 11. 2022
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: talentová
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy CKNŘ 2021-2022.pdf (4255,6 KB)
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Roční školné: 5000
Rozšířené informace o ročním školném: dobrovolné
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, hudební, taneční
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, ročníkové koncerty, absolventské koncerty, veřejná vystoupení žáků
Spolupráce při odborné praxi: divadlo, orchestr
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Obory: hudba, zpěv
Příprava žáků pro výkon umělecko-pedagogických činností v oborech: hudba, zpěv
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, italský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, Wifi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Beethovenova 1
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 714 257
IZO:181001934