Zde může být obrázek školy.

Církevní konzervatoř Německého řádu

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní konzervatoř Německého řádu
Adresa školy: Ulice: Beethovenova 1
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Ředitel:Mgr. Ivan Luger
Kontakt na školu Telefon: 553 714 257
Email: info@konzervator.cz
Web: www.konzervator.cz
IČ:68941811
RED-IZO:610550659
Zřizovatel:Bailiva Čechy, Morava a Slezsko
Typ zřizovatele:Církev
Konzervatoř
Adresa: Ulice: Beethovenova 1
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 714 257
Fax: 553 714 257
IZO:151029440
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Ukončování vzdělání: maturitní zkouška, absolutorium v konzervatoři
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 116
Dny otevřených dveří (termín/y): 22. 10. 2015, 3. 11. 2015
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: talentová
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva14_15_na web.pdf (1911,7 KB)
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Vstup do školy umožněn od: 7:20
Roční školné: 0
Stipendium: mimořádné
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební, cizí jazyky, ICT, knihovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí
Spolupráce při odborné praxi: orchestr, divadlo
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Obory: hudba
Příprava žáků pro výkon umělecko-pedagogických činností v oborech: hudba, zpěv
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, italský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, Wifi v celé škole
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Beethovenova 1
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 714 257
Fax: 553 714 257
IZO:181001934