Zde může být obrázek školy.

Církevní konzervatoř Německého řádu

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní konzervatoř Německého řádu
Adresa školy: Ulice: Beethovenova 1
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Ředitel:Mgr Nikola Sklenářová
Kontakt na školu Telefon: 553 714 257
Email: info@konzervator.cz
Web: www.konzervator.cz
IČ:68941811
RED-IZO:610550659
Zřizovatel:Bailiva Čechy, Morava a Slezsko
Typ zřizovatele:Církev
Konzervatoř
Adresa: Ulice: Beethovenova 1
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 714 257
Fax: 553 714 257
IZO:151029440
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Ukončování vzdělání: maturitní zkouška, absolutorium v konzervatoři
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 120
Dny otevřených dveří (termín/y): 16. 2. 2021
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: talentová
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy CKNŘ 2019-2020.pdf (3092,2 KB)
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Vstup do školy umožněn od: 7:20
Roční školné: 0
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: taneční, hudební, knihovna, cizí jazyky, ICT
Specifické akce školy (pravidelné): ročníkové koncerty, absolventské koncerty, veřejná vystoupení žáků, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce při odborné praxi: divadlo, orchestr
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Obory: zpěv, hudba
Příprava žáků pro výkon umělecko-pedagogických činností v oborech: hudba, zpěv
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: italský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: Wifi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, počítače ve třídách
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Beethovenova 1
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 714 257
Fax: 553 714 257
IZO:181001934