Zde může být obrázek školy.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4
Adresa školy: Ulice: Masarykova 4
Obec: Mohelnice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 85
Ředitel:Mgr. Jaroslava Horčičková
Kontakt na školu Telefon: 583 430 046
Email: specskolamohelnice@seznam.cz
Web: https://szm-mohelnice.cz/
IČ:60341777
RED-IZO:610551353
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Masarykova 4
Obec: Mohelnice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 85
Kontakt na školu: Telefon: 583 430 046
Fax: 583 430 824
IZO:110551397
Základní škola
Adresa: Ulice: Masarykova 4
Obec: Mohelnice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 85
Kontakt na školu: Telefon: 583 430 046
Fax: 583 430 824
IZO:110551362
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 130
Aktuální počet žáků: 61
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.3.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.2.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 930442
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: speciální -zš + zš praktická + zš speciální + mš
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výstavy dětských prací, karneval
Zapojení ve specifických programech: ovoce do škol,
Domácí spolupráce : praxe - střední a vysoké školy, Základní škola a DD Prostějov, hasiči - Třeština, Dubicko, sdružení Sklíčko, POS Hvězdička, OS Ryzáček, denní stacionář Okýnko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: trampoterapie, bazální stimulace, výuka TV v rehabilitační místnosti
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: speciální didaktické a výukové pomůcky a formy vzdělávání - alternativní formy komunikace
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Zájmové činnosti: rukodělné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykova 4
Obec: Mohelnice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 85
Kontakt na školu:
IZO:181073978
Školní družina
Adresa: Ulice: Masarykova 4
Obec: Mohelnice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 85
Kontakt na školu: Telefon: 583 430 046
Fax: 583 430 824
IZO:110551401
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Masarykova 4
Obec: Mohelnice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 85
Kontakt na školu: Telefon: 583 430 046
Fax: 583 430 046
IZO:110551427
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 31,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Přípravný stupeň ZŠ speciální
Adresa: Ulice: Masarykova 4
Obec: Mohelnice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 85
Kontakt na školu: Telefon: 583 430 046
Fax: 583 430 824
IZO:110551389