Zde může být obrázek školy.

Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54
Adresa školy: Ulice: Větrná 54
Obec: Jindřichův Hradec V
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Ředitel:Mgr. Jaroslava Rážová
Kontakt na školu Telefon: 384 322 480
Email: razova@6zs.jhnet.cz
IČ:70878714
RED-IZO:614400601
Zřizovatel:Město Jindřichův Hradec
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Větrná 54
Obec: Jindřichův Hradec V
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 05
Kontakt na školu: Telefon: 384 322 480
IZO:114400610
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 320
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, hudební výchova, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, hudební, taneční, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Větrná 54
Obec: Jindřichův Hradec V
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 05
Kontakt na školu: Telefon: 384 322 216
IZO:114400628
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Větrná 54
Obec: Jindřichův Hradec V
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 05
Kontakt na školu: Telefon: 384 322 215
IZO:150035055