Zde může být obrázek školy.

Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Dubňany, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hodonínská 925
Obec: Dubňany
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 03
Ředitel:Mgr. Pavel Prošvic
Kontakt na školu Telefon: 518 366 529
Email: skoladubnany@seznam.cz
Web: www.zsdubnany.cz
IČ:65268237
RED-IZO:618600663
Zřizovatel:Město Dubňany
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Hodonínská 925
Obec: Dubňany
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 03
Kontakt na školu: Telefon: 518 366 529
Fax: 518 364 432
IZO:118600672
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Aktuální počet žáků: 464
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, dějepis, knihovna, hudební výchova, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Ekoškola
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Globe (Sdružení Tereza), 72 hodin (ČRDM), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Hodonínská 925
Obec: Dubňany
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 03
Kontakt na školu: Telefon: 518 366 485
IZO:118600681
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Školní klub
Adresa: Ulice: Hodonínská 925
Obec: Dubňany
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 03
Kontakt na školu: Telefon: 518 366 529
Fax: 518 364 432
IZO:181013274
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano