Zde může být obrázek školy.

AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Hasičská 550/50
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:Ing. Jaroslav Prokop
Kontakt na školu Telefon: 595 782 930
Email: aveart@aveart.cz
Web: www.aveart.cz
IČ:25862391
RED-IZO:650003551
Zřizovatel:Ing. Jaroslav Prokop
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Hasičská 550/50
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 595 782 930
IZO:150004516
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 117
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad 2019
Forma přijímacího řízení: talentová
Přijímací zkoušky: ne
Přijímací zkoušky z předmětů:
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram č.3, 19, bus č. 50,96
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.30 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7.05
Roční školné v Kč: 24000
Rozšířené informace o ročním školném: Grafický design-24.000,- Kč, Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů-6.500,- Kč, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu-24.000,- Kč, Tvarování dřeva a řezbářství-24.000,- Kč, Design interiéru 24.000,- Kč, Průmyslový design-6.500,- Kč.
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna,
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Hasičská 550/50, Hrabůvka
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu:
IZO:181111888
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 90
Aktuální počet studentů: 8
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 8
Dny otevřených dveří (termíny): 19.10.2021, 9.11.2021,16.11.2021, 23.11.2021
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: talentová, pohovor
Termín přijímacích zkoušek: 14.6.2021
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, parkování u školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Roční školné v Kč: 29000
Snížené školné: pro absolventy AVE ART
Stipendium: prospěchové
Akreditovaný vzdělávací program:
Charakteristika školy
Zaměření: Multimediální tvorba, Průmyslový a produktový design, Design interiérů a zahrad
Speciálně vybavené odborné učebny: Pro všechny obory
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
Ubytování: ne
Stravování: ano
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Hasičská 550/50
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 595 782 930
IZO:181017156
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 19
Zahájení přijímání nových žáků: 1.6.2015
Ukončení přijímání nových žáků: 30.9.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Spádová oblast: městská část
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram č.3, 19, bus č. 50, 96
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Provoz zařízení (od - do): 6.30-18.00 hod.
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: ve výtvarném oboru
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: základní studium I. stupně
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace