Zde může být obrázek školy.

Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium

Škola / charakteristika školy
Název školy:Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium
Adresa školy: Ulice: Schwarzenberská 700/1, Jinonice
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Ředitel:Clemens Rother
Kontakt na školu Telefon: 235 311 725
Email: dsprag@dsp-praha.cz
Web: www.dsp-praha.org
IČ:25136241
RED-IZO:650004639
Zřizovatel:Spolek Německá škola v Praze
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Schwarzenberská 700/1, Jinonice
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 311 725
IZO:150004648
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 186
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.10.2023 / 15.02.2024 / konzultace 27.02.2024
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, cizí jazyk
Termín přijímacích zkoušek: centrální
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro trasa B - Nové Butovice
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Roční školné v Kč: 130000
Rozšířené informace o ročním školném: u sourozenců sourozenecká sleva
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, všeobecné - humanitní, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, knihovna, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, chemie, fyzika, ICT, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, výměnné pobyty v Německu jazykový pobyt v Anglii a Francii školní slavnost na zahájení školního roku literární večer charitativní adventní trhy (Motol) sportovní den zimní pobyt 7. a 9. ročníku v Alpách , sportovní dny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech : Digitální škola
Certifikáty škol: Excelentní zahraniční škola Škola je UNESCO školou
Domácí spolupráce : v rámci prevence - spolupráce s Policií ČR, spolupráce s UK Praha v rámci ped. praxe studentů oboru pedagogiky
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Digital Sparks - bezpečná cesta digitálním světem Erasmus+
Specifické formy podpory žákům: škola poskytuje bezplatné podpůrné hodiny v klíčových předmětech
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní sociální pracovnice
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, 9. - 12. ročník: individuální iPady (i pro soukromé účely žáků) 6. - 8. třída: projektová výuka - třídy jsou vybaveny individuálními iPady pro každého žáka
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, turistické, taneční, literárně-dramatické, přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), webové stránky školy: https://www.dsp-praha.org/cs/, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, přihlašování na akce, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Schwarzenberská 700/1, Jinonice
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 311 725
IZO:181019990