Zde může být obrázek školy.

Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium

Škola / charakteristika školy
Název školy:Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium
Adresa školy: Ulice: Schwarzenberská 700
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Ředitel:Monika Zuschratter-Beuerle
Kontakt na školu Telefon: 235 311 725
Email: dsprag@dsp-praha.cz
Web: www.dsp-praha.cz
IČ:25136241
RED-IZO:650004639
Zřizovatel:Občanské sdružení pro založení a podporu Německé školy v Praze
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Schwarzenberská 700
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 311 725
IZO:150004648
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 186
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.02.2023
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, cizí jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 18.04.2023 a 19.04.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro trasa B - Nové Butovice
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod.
Roční školné v Kč: 110000
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: 2021_2022_VZ.pdf (1091,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, zeměpis, hudební výchova, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výměnné pobyty v Německu jazykový pobyt v Anglii a Francii školní slavnost na zahájení školního roku literární večer charitativní adventní trhy
Zapojení ve specifických programech : Digitální škola
Certifikáty škol: Excelentní zahraniční škola
Domácí spolupráce : v rámci prevence - spolupráce s Policií ČR, spolupráce s UK Praha v rámci ped. praxe studentů oboru pedagogiky
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Digital Sparks - bezpečná cesta digitáním světem
Specifické formy podpory žákům: škola poskytuje bezplatné podpůrné hodiny v klíčových předmětech
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, 9. - 12. ročník: individuální iPady (i pro soukromé účely žáků) 6. třída: projektová výuka - třídy jsou vybaveny individuálními iPady pro každého žáka
Zájmové činnosti: hudební, turistické, taneční, literárně-dramatické, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), webové stránky školy: https://www.dsp-praha.org/cs/
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, přihlašování na akce, přehled absence
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Schwarzenberská 700
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 311 725
IZO:181019990