Zde může být obrázek školy.

Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium

Škola / charakteristika školy
Název školy:Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium
Adresa školy: Ulice: Schwarzenberská 700
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Ředitel:Monika Zuschratter-Beuerle
Kontakt na školu Telefon: 235 311 725
Email: dsprag@dsp-praha.cz
Web: www.dsp-praha.cz
IČ:25136241
RED-IZO:650004639
Zřizovatel:Občanské sdružení pro založení a podporu Německé školy v Praze
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Schwarzenberská 700
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 311 725
Fax: 235 311 703
IZO:150004648
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 186
Dny otevřených dveří (termín/y): 21. 11. 2018, 17. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, cizí jazyk, všeobecné studijní předpoklady, německý jazyk pro uchazeče, kteří nenavštěvují přípravný kurz
Termín přijímacích zkoušek: 16. 4. 2019 / 17. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro trasa B - Nové Butovice
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod.
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, hudební výchova, chemie, biologie, fyzika, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, výměnné pobyty v Německu jazykový pobyt v Anglii, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, sportovní, taneční, literárně-dramatické, turistické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Schwarzenberská 700
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 311 725
Fax: 235 311 703
IZO:181019990