Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Kobylá nad Vidnavkou příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Kobylá nad Vidnavkou příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Kobylá nad Vidnavkou 120
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 65
Ředitel:Mgr. Romana Strapková
Kontakt na školu Telefon: 584 437 256
Email: zs.kobyla@tiscali.cz
IČ:70987289
RED-IZO:650010116
Zřizovatel:Obec Kobylá nad Vidnavkou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kobylá nad Vidnavkou 120
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 65
Kontakt na školu: Telefon: 584 437 256
Fax: 584 437 604
IZO:150010583
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 23
Aktuální počet dětí: 23
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 15
Škola je otevřena od: 6.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kobylá nad Vidnavkou 120
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 65
Kontakt na školu: Telefon: 584 437 256
Fax: 584 437 604
IZO:150010125
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 35
Aktuální počet žáků: 14
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 15
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 350
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, výtvarné, hudební
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny
Domácí spolupráce : Spolupráce s SDH, DD Kobylá, Policie ČR, nezisk. organ. Darmoděj, SRM, Ekocentrum Rychleby, CHKO Jeseník...
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní psycholog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: ICT, taneční, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Kobylá nad Vidnavkou 120
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 65
Kontakt na školu: Telefon: 584 437 256
Fax: 584 437 604
IZO:150010168
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Kobylá nad Vidnavkou 120
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 65
Kontakt na školu: Telefon: 584 437 256
Fax: 584 437 604
IZO:150010206