Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 373
Obec: Batelov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 51
Ředitel:Ing. Alena Vybíralová
Kontakt na školu Telefon: 567 314 250
Email: ekonom@zsbatelov.cz
Web: www.zsbatelov.cz
IČ:70981795
RED-IZO:650012372
Zřizovatel:Městys Batelov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 450
Obec: Batelov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 51
Kontakt na školu: Telefon: 567 314 250
IZO:150012411
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 373
Obec: Batelov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 51
Kontakt na školu: Telefon: 567 314 250
IZO:150012420
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 310
Aktuální počet žáků: 220
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 23.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: zvonek do kancdeláře
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, praktické vyučování, ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, dějepis, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Soutěž s panem Popelou, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : 1.FC Batelov, Český svaz žen, Moravským rybářský svaz, o.s. MO Batelov, SDH Batelov, Místní knihovna, Český svaz zahrádkářů
Mezinárodní spolupráce: Záložka do knihy spojuje školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, jazykové, sportovní, přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 450
Obec: Batelov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 51
Kontakt na školu: Telefon: 567 314 250
IZO:150012438
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 373
Obec: Batelov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 51
Kontakt na školu: Telefon: 567 314 250
IZO:150012446
ŠJ - v
Adresa: Ulice: Školní 450
Obec: Batelov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 51
Kontakt na školu: Telefon: 567 314 250
IZO:181026252