Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 373
Obec: Batelov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 51
Ředitel:Ing. Alena Vybíralová
Kontakt na školu Telefon: 567 314 250
Email: ekonom@zsbatelov.cz
Fax: není
Web: www.zsbatelov.cz
IČ:70981795
RED-IZO:650012372
Zřizovatel:Městys Batelov
Typ zřizovatele:Obec

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Školní 450
Obec: Batelov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 51
Kontakt na školu: Telefon: 567 314 250
IZO:150012411

Základní škola

Adresa: Ulice: Školní 373
Obec: Batelov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 51
Kontakt na školu: Telefon: 567 314 250
IZO:150012420
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 310
Aktuální počet žáků: 199
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.12.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: zvonek do kancdeláře
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, fyzika, praktické vyučování, cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, chemie, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Soutěž s panem Popelou, Ovoce do škol, Normální je nekouřit
Domácí spolupráce : 1.FC Batelov, Český svaz žen, Moravským rybářský svaz, o.s. MO Batelov, SDH Batelov, Místní knihovna, Český svaz zahrádkářů
Mezinárodní spolupráce: Záložka do knihy spojuje školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní časopis/newsletter, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Školní družina

Adresa: Ulice: Školní 450
Obec: Batelov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 51
Kontakt na školu: Telefon: 567 314 250
IZO:150012438

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Školní 373
Obec: Batelov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 51
Kontakt na školu: Telefon: 567 314 250
IZO:150012446

ŠJ - v

Adresa: Ulice: Školní 450
Obec: Batelov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 51
Kontakt na školu: Telefon: 567 314 250
IZO:181026252