Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 373
Obec: Batelov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 51
Ředitel:Ing. Alena Vybíralová
Kontakt na školu Telefon: 567 314 250
Email: ekonom@zsbatelov.cz
Web: www.zsbatelov.cz
IČ:70981795
RED-IZO:650012372
Zřizovatel:Městys Batelov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 450
Obec: Batelov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 51
Kontakt na školu: Telefon: 567 314 250
IZO:150012411
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 373
Obec: Batelov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 51
Kontakt na školu: Telefon: 567 314 250
IZO:150012420
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 310
Aktuální počet žáků: 199
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.12.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: zvonek do kancdeláře
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, ICT, cizí jazyky, dějepis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, výlety, besídky/akademie, jarmarky a dílny, plesy
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Soutěž s panem Popelou, Ovoce do škol, Normální je nekouřit
Domácí spolupráce : 1.FC Batelov, Český svaz žen, Moravským rybářský svaz, o.s. MO Batelov, SDH Batelov, Místní knihovna, Český svaz zahrádkářů
Mezinárodní spolupráce: Záložka do knihy spojuje školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 450
Obec: Batelov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 51
Kontakt na školu: Telefon: 567 314 250
IZO:150012438
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 373
Obec: Batelov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 51
Kontakt na školu: Telefon: 567 314 250
IZO:150012446
ŠJ - v
Adresa: Ulice: Školní 450
Obec: Batelov
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 51
Kontakt na školu: Telefon: 567 314 250
IZO:181026252