Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov
Adresa školy: Ulice:
Obec: Žďárec 28
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 594 56
Ředitel:Mgr. Dalibor Kolář
Kontakt na školu Telefon: 549 440 426
Email: zszdarec@seznam.cz
IČ:70940584
RED-IZO:650012771
Zřizovatel:Obec Žďárec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Žďárec 42
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 594 56
Kontakt na školu: Telefon: 549 440 415
IZO:150012829
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 26
Aktuální počet dětí: 26
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: turniket
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:45 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Žďárec 28
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 594 56
Kontakt na školu: Telefon: 549 440 426
IZO:150012799
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 90
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.11.2020
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:25 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Školní řád 2020 - 2021 - pravidla hodnocení.doc (182,8 KB)
Školní řád 2020 - 2021 (1).doc (138,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava - 2019-2020 final.doc (349,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, AŠSK
Mezinárodní spolupráce: ZŠ J.G.Tajovského Senec, ZUŠ Senec (SK)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, bruslení, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, společenské hry, turistické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Žďárec 28
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 594 56
Kontakt na školu: Telefon: 549 444 020
IZO:150012802
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 10:55 až 16:40 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, telefonicky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Žďárec 42
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 594 56
Kontakt na školu: Telefon: 549 440 419
IZO:150012811