Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Skočice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Skočice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Skočice 98
Obec: Přeštice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 01
Ředitel:Mgr. Markéta Šobrová
Kontakt na školu Mobil: 705 108 094, 705 115 496
Email: skocice@quick.cz
Web: http://www.zsskocice.cz
IČ:75005671
RED-IZO:650014596
Zřizovatel:Město Přeštice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Skočice 98
Obec: Přeštice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 01
Kontakt na školu: Telefon: 705 115 496
IZO:107544288
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 21
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zvonek, telefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Škola je otevřena od: 6:00 h
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Skočice 98
Obec: Přeštice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 01
Kontakt na školu: Telefon: 705 108 094
IZO:102264694
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 27
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zvonek, telefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Vstup do školy umožněn od: 7:30 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55 h
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 20-21.pdf (2280,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, turistické, kroužek Vaření
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Skočice 98
Obec: Přeštice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 01
Kontakt na školu:
IZO:115500332
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 70/150
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:00 -15:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, telefon, osobní kontakt
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Skočice 98
Obec: Přeštice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 01
Kontakt na školu: Telefon: 705 107 386
IZO:102628513
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 26-28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne