Zde může být obrázek školy.

Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Lánecká 699
Obec: Světlá nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 91
Ředitel:Mgr. Vlastimil Špatenka
Kontakt na školu Telefon: 569 430 611
Email: zslanecka@svetlans.cz
Web:
IČ:75017130
RED-IZO:650015142
Zřizovatel:Město Světlá nad Sázavou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Lánecká 699
Obec: Světlá nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 91
Kontakt na školu: Telefon: 569 430 611
IZO:102006695
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 441
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, fyzika, cizí jazyky, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, výlety
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
ŠD
Adresa: Ulice: Lánecká 699
Obec: Světlá nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 91
Kontakt na školu: Telefon: 569 430 611
IZO:117000345
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 16:45
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, schůzky, webové stránky
Školní klub
Adresa: Ulice: Lánecká 699
Obec: Světlá nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 91
Kontakt na školu: Telefon: 569 430 611
IZO:150017537
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 100
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 16:45
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lánecká 699
Obec: Světlá nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 91
Kontakt na školu: Telefon: 569 430 611
IZO:102766533
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne