Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Křoví 190
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 54
Ředitel:Mgr. et Mgr. Hana Blaťáková
Kontakt na školu Telefon: 566 538 137
Email: minarikova.eva@seznam.cz
Web: www.zsamskrovi.cz
IČ:75021986
RED-IZO:650015533
Zřizovatel:Obec Křoví
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Křoví 190
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 54
Kontakt na školu: Telefon: 566 538 137
IZO:107616122
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 24
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped, Školní asistent.
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Křoví 190
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 54
Kontakt na školu: Telefon: 566 538 137
IZO:102931496
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 32
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Dveře s možností otevření pouze zevnitř.
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Stavíme se stavebnicí Roto, Nebezpečí číhá všude, Pohyb je život, Dopravní výchova
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Individuální doučování.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, literárně-dramatické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 190
Obec: Křoví
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 54
Kontakt na školu:
IZO:181069016
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Žáci 1. - 4. ročníku a dále dle kapacity .
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:00 až 15:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Křoví 190
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 54
Kontakt na školu: Telefon: 566 538 137
IZO:103143866
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne