Logo školy

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Křižanská 80, Liberec XXII-Horní Suchá
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 10
Ředitel:Ing. Radek Vystrčil
Kontakt na školu Telefon: 482 712 603
Email: radek.vystrcil@zsostasov.cz
Web: www.zsostasov.cz
IČ:72741791
RED-IZO:650018273
Zřizovatel:Statutární město Liberec
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Křížanská 80
Obec: Liberec 20
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 10
Kontakt na školu: Telefon: 482 712 603
IZO:102241082
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 280
Aktuální počet žáků: 272
Dny otevřených dveří (termín/y): 28. 11. 20014
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 23.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: turistické, sportovní, ICT, přírodovědné, hudební, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, zpravodaj, facebook, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Žákovská 67
Obec: Liberec 20
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 10
Kontakt na školu: Telefon: 482 712 603
IZO:116401109
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Křížanská 80
Obec: Liberec 20
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 10
Kontakt na školu: Telefon: 482 712 603
IZO:116402563