Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Písařov, okres Šumperk, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Písařov, okres Šumperk, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Písařov 216
Obec: Štíty
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 91
Ředitel:Mgr. Jiří Pavlas
Kontakt na školu Telefon: 583 440 032
Email: zs.pisarov@email.cz
IČ:75029472
RED-IZO:650022831
Zřizovatel:Obec Písařov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Písařov 70
Obec: Štíty
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 91
Kontakt na školu: Telefon: 583 440 032
IZO:107632799
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 28
Dny otevřených dveří (termín/y): po dohodě
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,30
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, jarmarky a dílny
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Písařov 216
Obec: Štíty
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 91
Kontakt na školu: Telefon: 583 440 032
IZO:102668981
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 43
Dny otevřených dveří (termín/y): po dohodě
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 8,00
Konec výuky: 14,10
Školní družina
Adresa: Ulice: Písařov 70
Obec: Štíty
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 91
Kontakt na školu: Telefon: 583 440 032
IZO:120300141
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Písařov 70
Obec: Štíty
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 91
Kontakt na školu: Telefon: 583 440 032
IZO:102992851