Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Krkonošská 613, Desná II
Obec: Desná
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 61
Ředitel:Mgr. Martina Hrubá
Kontakt na školu Telefon: 483 383 256
Email: zsdesna@telecom.cz
Web: www.zsdesna.cz
IČ:70982597
RED-IZO:650023021
Zřizovatel:Město Desná
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Desná II, Krkonošská 120
Obec: Desná v Jizerských horách
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 61
Kontakt na školu: Telefon: 483 383 256
IZO:107563126
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 100
Aktuální počet dětí: 75
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, zahradní slavnosti
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání, turistika
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Desná II, Krkonošská 613
Obec: Desná v Jizerských horách
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 61
Kontakt na školu: Telefon: 483 383 256
IZO:102177155
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 240
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Podpora žákům se specifickými vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, turistické, zdravotnické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Desná II, Krkonošská 613
Obec: Desná v Jizerských horách
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 61
Kontakt na školu: Telefon: 483 383 256
IZO:116300353
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Desná II, Krkonošská 613
Obec: Desná v Jizerských horách
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 61
Kontakt na školu: Telefon: 483 383 256
IZO:150005148
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Desná II, Krkonošská 120
Obec: Desná v Jizerských horách
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 61
Kontakt na školu: Telefon: 483 383 256
IZO:167101218
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne