Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Bystrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Bystrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Makarenkova 23/2
Obec: Bystrovany
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Radmila Klásková
Kontakt na školu Telefon: 585 311 971
Email: zsbystrovany@atlas.cz
Web: www.bystrovany.cz
IČ:70996423
RED-IZO:650023030
Zřizovatel:Obec Bystrovany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Bystrovany, Na Čtvrtkách 14
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 311 971
IZO:107626888
Základní škola
Adresa: Ulice: Bystrovany, Makarenkova 2
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 311 971
IZO:119901111
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 86
Aktuální počet žáků: 61
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.12.2018
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Hlavní vchod s bezpečnostním zámkem a vstupní dveře neustále zamknuté.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6.45 ŠD, ostatní 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol
Domácí spolupráce : Spolupráce s PdF UP OLomouc
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné, jazykové, taneční, sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna, hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Bystrovany, Makarenkova 23
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 311 971
IZO:119901129
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Bystrovany, Makarenkova 2
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 311 971
IZO:150069332