Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Samotišky, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Samotišky, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Podhůry 108/1
Obec: Samotišky
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Šárka Šimková
Kontakt na školu Telefon: 585 383 247
Email: zssamotisky@seznam.cz
Web:
IČ:70640203
RED-IZO:650023846
Zřizovatel:Obec Samotišky
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Samotišky 4
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 383 247
IZO:107626578
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 50
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 800
Škola je otevřena od: 6.15
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, exkurze
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Samotišky 108
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 383 247
IZO:102308268
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 77
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: turistické, jazykové, sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Samotišky 108
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 383 247
IZO:119900696
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Samotišky 108
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 383 247
IZO:150023880
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne