Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: Dolní Třešňovec 24
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 01
Ředitel:Mgr. et Bc. Aneta Mihulková
Kontakt na školu Telefon: 465 324 665
Email: zs.d.tresnovec@email.cz
Web: http://zsdolnitresnovec.cz/
IČ:70982473
RED-IZO:650024231
Zřizovatel:Město Lanškroun
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Dolní Třešňovec
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 322 968
IZO:107590301
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 42
Aktuální počet dětí: 36
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6,30
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, jarmarky a dílny, výlety, zahradní slavnosti, sportovní dny, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Začít spolu
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Dolní Třešňovec 24
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 324 665
IZO:102642052
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 49
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8 hod.
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Začít spolu
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, besedy o vzdělávání, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Dolní Třešňovec 24
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 324 665
IZO:118000462
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Dolní Třešňovec 24
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 324 665
IZO:102942536