Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko
Adresa školy: Ulice: nám. Jiráskovo 31
Obec: Dolní Bukovsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 65
Ředitel:Mgr. Anna Šubrtová
Kontakt na školu Telefon: 385 726 122
Email: zsdbuk@iol.cz
Web: http://www.dolnibukovsko.cz/zakladniskola
IČ:75001365
RED-IZO:650024842
Zřizovatel:Městys Dolní Bukovsko
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: nám. Jiráskovo 31
Obec: Dolní Bukovsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 65
Kontakt na školu: Telefon: 385 726 122
Fax: 385 726 281
IZO:107530473
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 101
Aktuální počet dětí: 72
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Domácí spolupráce: ZŠ, SPC Týn nad Vltavou, Hasiči, Cihelna Heluz, Městys Dolní Bukovsko, Agro družstvo
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: Pohybový kroužek
Specifické formy podpory dětem: Logopedická prevence, Maxík
Přítomnost specialistů: školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: nám. Jiráskovo 31
Obec: Dolní Bukovsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 65
Kontakt na školu: Telefon: 385 726 122
Fax: 385 726 281
IZO:107720353
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 210
Aktuální počet žáků: 199
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:25
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Ovoce do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : TJ, hasiči, rybáři, myslivci, Stonožka - hnutí "Na vlastních nohou"
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: IVP
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, rukodělné, sportovní, jazykové, zdravotnické, hudební, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: náměstí Jiráskovo 31
Obec: Dolní Bukovsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 65
Kontakt na školu: Telefon: 385 726 122
IZO:114200645
Školní jídelna
Adresa: Ulice: nám. Jiráskovo 31
Obec: Dolní Bukovsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 65
Kontakt na školu: Telefon: 385 726 122
Fax: 385 726 281
IZO:102475491
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 17 - 26,- Kc
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne