Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Skalice u České Lípy 264
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 17
Ředitel:Ing. Mgr. Michaela Ladýřová
Kontakt na školu Telefon: 487 721 214
Email: zakladniskola.skalice@gmail.com
Web: www.zsskalice.skolniweb.cz
IČ:72744481
RED-IZO:650025768
Zřizovatel:Obec Skalice u České Lípy
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Skalice u České Lípy 161
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 17
Kontakt na školu: Telefon: 487 721 214
IZO:107560569
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 55
Aktuální počet dětí: 46
Dny otevřených dveří (termín/y): podle dohody
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program:
Školní řád: sm-50-ms_uplata.pdf (217,5 KB)
sm-31-ms-skolnirad-Skalice.pdf (199,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: environmentální výchova, logopedie
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Domácí spolupráce: Policie ČR, OSPOD, PedPsych poradna, speciální poradny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Skalice u České Lípy 264
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 17
Kontakt na školu: Telefon: 487 721 214
Fax: 487 721 214
IZO:102005656
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 141
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.10.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: školní autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP pro ZV Skalice u České Lípy.pdf (1707,7 KB)
Školní řád: sm-02-skolni_rad_ZŠ_2018_nová_verze.pdf (445,8 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2018-2019.pdf (1094,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : SDH Skalice u České Lípy, Policie ČR, OSPOD, PedPsych poradna, speciální poradny, Educa Liberec, ÚP Česká Lípa
Mezinárodní spolupráce: Mládežnické centrum KieZ Sebnitz, Německo
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh 2019_v4.pdf (430,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, turistické, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, www.iskola.cz/skalice, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
ŠVP: ŠVP ZŠ Skalice u České Lípy.pdf (1716,1 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Skalice u České Lípy 117
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 17
Kontakt na školu: Telefon: 487 721 214
IZO:116000236
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Přednost mají žáci 1. stupně a dojíždějící
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,30 - 8,00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,45 - 16,00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Skalice u České Lípy 261
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 17
Kontakt na školu: Telefon: 487 721 214
IZO:102617619
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 22 - 28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne