Zde může být obrázek školy.

Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Vrchlického 401
Obec: Ostrava-Radvanice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 716 00
Ředitel:Mgr. Hana Ostřanská
Kontakt na školu Telefon: 596 232 129
Email: zsvrchlickeho@seznam.cz
Web: www.zsvrchlickeho.cz
IČ:70987700
RED-IZO:650026322
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Radvanice a Bartovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Vrchlického 401
Obec: Ostrava-Radvanice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 716 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 232 129
IZO:102508488
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 560
Aktuální počet žáků: 395
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Hlavní budova - vstup s vrátnou, budovy odloučených pracovišť uzamčené otevírají pověřené osoby po zazvonění.
Umístění školy v obci: centrum, periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 38, 28, 22, 442,441, 534, 531
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Šablony II, Ovoce do škol, Učíme se na zahradě
Domácí spolupráce : Praxe - Ostravská univerzita, Besedy s Policii ČR
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Doučování, Individuální přístup k žákům, využívání asistentů pedagoga
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, turistické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
Školní družina
Adresa: Ulice: Vrchlického 401/5
Obec: Ostrava-Radvanice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 716 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 232 129
IZO:120100681
Školní klub
Adresa: Ulice: Vrchlického 401/5
Obec: Ostrava-Radvanice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 716 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 232 129
IZO:174101724
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vrchlického 401/5
Obec: Ostrava-Radvanice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 716 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 232 129
IZO:102956723
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Bartovická 129/59
Obec: Ostrava-Bartovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 717 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 232 129
IZO:174106971