Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší
Adresa školy: Ulice:
Obec: Svatý Jan nad Malší 2
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 23
Ředitel:Mgr. Marcela Krychová
Kontakt na školu Telefon: 387 962 267
Email: reditelna@zs-svjan.cz
Web: http://www.zs-svjan.cz/
IČ:75001357
RED-IZO:650030206
Zřizovatel:Obec Svatý Jan nad Malší
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Svatý Jan nad Malší 2
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 23
Kontakt na školu: Telefon: 387 962 267
IZO:107530864
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.-15.4.2015
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6.15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Svatý Jan nad Malší 2
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 23
Kontakt na školu: Telefon: 387 962 267
IZO:107720167
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 45
Aktuální počet žáků: 35
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.-20.1.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 21.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2013_2014.pdf (1286,6 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Svatý Jan nad Malší 2
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 23
Kontakt na školu: Telefon: 387 962 267
IZO:114200971
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Svatý Jan nad Malší 13
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 23
Kontakt na školu: Telefon: 387 962 267
IZO:102475393
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21 - 22,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne