Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hoštejn 16
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Ředitel:Mgr. Lenka Pchálková
Kontakt na školu Telefon: 583 443 135
Email: zs.hostejn@seznam.cz
Web:
IČ:70989338
RED-IZO:650030656
Zřizovatel:Obec Hoštejn
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Hoštejn 95
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 443 135
Fax: není
IZO:107632268
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 22
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:45
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: NÁSTĚNKA V MŠ, DENÍČKY , e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Hoštejn 16
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 443 135
Fax: není
IZO:102668451
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 45
Aktuální počet žáků: 36
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, společenské hry, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, DIÁŘE ŽÁKŮ, NÁSTĚNKY VE ŠKOLE, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Hoštejn 16
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 443 135
Fax: není
IZO:108039820
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hoštejn 95
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 443 135
Fax: není
IZO:102992487
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne