Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Střížov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Střížov
Adresa školy: Ulice: Střížov 27
Obec: Trhové Sviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 374 01
Ředitel:Mgr. Bc. Kateřina Míčková Lišková
Kontakt na školu Telefon: 775 212 159
Email: majerovazsstrizov@seznam.cz
Web: www.strizov.cz
IČ:75000211
RED-IZO:650030788
Zřizovatel:Obec Střížov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Střížov 27
Obec: Trhové Sviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 374 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 988 974
IZO:107531020
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 22
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6,15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 290
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Střížov 27
Obec: Trhové Sviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 374 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 988 974
IZO:102675996
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 45
Aktuální počet žáků: 45
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,15
Začátek první vyučovací hodiny: 7,30
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, literárně-dramatické, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Střížov 27
Obec: Trhové Sviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 374 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 988 974
IZO:114200815
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Střížov 27
Obec: Trhové Sviny
Kraj: Jihočeský
PSČ: 374 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 988 974
IZO:102463981