Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Černá Voda, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Černá Voda, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Černá Voda 30
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 54
Ředitel:Mgr. Gabriela Hrubešová
Kontakt na školu Telefon: 584 444 051
Email: zs.cernavoda@seznam.cz
Web: www.zscernavoda.cz
IČ:70981990
RED-IZO:650030796
Zřizovatel:Obec Černá Voda
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Černá Voda 30
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 54
Kontakt na školu: Telefon: 584 453 603
IZO:107632161
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 22
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6,30
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Profesní růst v mateřských školkách
Domácí spolupráce: Složky obce Černá Voda, Lesy ČR, KD Javorník,
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: Logopedická prevence, pomoc dětem se specifickými vzdělávacími potřebami,
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Černá Voda 30
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 54
Kontakt na školu: Telefon: 584 444 051
IZO:102668906
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): 28. 1. 2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: chodníku
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Společně za úspěchem
Domácí spolupráce : Školy v okolí, složky obce Černá Voda, Lesy ČR, Duha Jeseník, Kultura Javorník,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Specifické formy podpory žákům: Podpora žákům se specifickými výukovými problémy, integrace žáků, pomoc slabým žákům
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: přírodovědné, rukodělné, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Černá Voda 30
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 54
Kontakt na školu: Telefon: 584 444 051
IZO:120500132
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Černá Voda 30
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 54
Kontakt na školu: Telefon: 584 444 051
IZO:102980870