Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Nový Malín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Nový Malín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Nový Malín 274
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 03
Ředitel:Mgr. Jana Švábová
Kontakt na školu Telefon: 588 881 455
Email: skola@zsmalin.cz
Web: www.zsmalin.cz
IČ:73184837
RED-IZO:650031067
Zřizovatel:Obec Nový Malín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Nový Malín 503
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 03
Kontakt na školu: Telefon: 581 110 749
IZO:107632730
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 176
Aktuální počet dětí: 140
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání, solná jeskyně
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Nový Malín 274
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 03
Kontakt na školu: Telefon: 581 110 589
IZO:102680370
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 440
Aktuální počet žáků: 365
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 07:45 (ŠD 06:30)
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, přírodovědné, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), vaření
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Nový Malín 274
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 03
Kontakt na školu: Telefon: 581 110 589
IZO:120300435
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Nový Malín 274
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 03
Kontakt na školu: Telefon: 581 110 588
IZO:120301105
Školní jídelna- výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Nový Malín 503
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 03
Kontakt na školu: Telefon: 581 110 591
IZO:120301342