Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod
Adresa školy: Ulice:
Obec: Česká Čermná 65
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 21
Ředitel:Mgr. Libuše Prokopová
Kontakt na školu Telefon: 739 475 524
Email: zs.ceska_cermna@tiscali.cz
Web: www.zs.ceskacermna.cz
IČ:75016486
RED-IZO:650031679
Zřizovatel:Obec Česká Čermná
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Česká Čermná 158
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 21
Kontakt na školu: Telefon: 737 829 564
Fax: není
IZO:107583461
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 30
Aktuální počet dětí: 28
Dny otevřených dveří (termín/y): duben 2022
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: obyčejné dveře
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 230
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Česká Čermná 65
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 21
Kontakt na školu: Telefon: 739 475 524
Fax: není
IZO:102254214
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 28
Dny otevřených dveří (termín/y): březen 2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: bez zabezpečení
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, sportovní dny, výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, turistika, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, taneční, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Česká Čermná 65
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 21
Kontakt na školu: Telefon: 739 475 524
Fax: není
IZO:181002361
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Česká Čermná 158
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 21
Kontakt na školu: Telefon: 737 829 564
Fax: není
IZO:102954216
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: cca 30,-
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne