Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Žihobce, okres Klatovy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Žihobce, okres Klatovy
Adresa školy: Ulice: č. p. 9
Obec: Žihobce
Kraj: Plzeňský
PSČ: 342 01
Ředitel:Mgr. Jindřiška Houzarová
Kontakt na školu Telefon: 376 597 114
Email: skola@zihobce.eu
Web: www.zihobce.eu
IČ:60610263
RED-IZO:650031768
Zřizovatel:Obec Žihobce
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Žihobce 20
Obec: Sušice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 342 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 597 114
IZO:107542935
Základní škola
Adresa: Ulice: Žihobce 9
Obec: Sušice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 342 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 597 114
IZO:102164665
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 32
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: zvonek u hlavního vchodu
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobusové spojení do okolních obcí
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.15hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45hod.
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny
Certifikáty škol: Učíme se podnikavosti, Fairtradová škola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Podpůrná opatření pro žáka s tělesným postižením
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Žihobce 9
Obec: Sušice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 342 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 597 114
IZO:115300341
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Žihobce 9
Obec: Sušice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 342 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 597 114
IZO:102616230