Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Líně, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Líně, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 198
Obec: Líně
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 21
Ředitel:Bohumír Landrgott
Kontakt na školu Telefon: 377 911 282
Email: skolaline@seznam.cz
Web: http://www.skolaline.cz
IČ:60611260
RED-IZO:650031881
Zřizovatel:Obec Líně
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Dobřanská 152
Obec: Líně
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 21
Kontakt na školu: Telefon: 377 911 282
IZO:107544661
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 106
Aktuální počet dětí: 104
Dny otevřených dveří (termín/y): vzhledem k současné situaci nejsou vypsány
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 198
Obec: Líně
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 21
Kontakt na školu: Telefon: 377 911 282
IZO:102328374
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 246
Dny otevřených dveří (termín/y): v současné době nejsou vypsány
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: integrovaná doprava- autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 1. stupeň - 5.50 2.stupeň - 7.45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ano
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : Policie ČR, SDH - Líně
Mezinárodní spolupráce: Ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, Cykloturistické výlety
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ má pobočku na naší škole
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: nám. 1. máje 30
Obec: Líně
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 21
Kontakt na školu: Telefon: 377 911 282
IZO:115600132
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 198
Obec: Líně
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 21
Kontakt na školu: Telefon: 377 911 282
IZO:102676224
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Dobřanská 152
Obec: Líně
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 21
Kontakt na školu: Telefon: 377 911 282
IZO:150076053