Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory
Adresa školy: Ulice: Šindlovy Dvory 40
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. Jakub Jareš
Kontakt na školu Telefon: 387 203 577
Email: divisek@zssindlovydvory.cz
Web: http://www.zssindlovydvory.cz/
IČ:75000709
RED-IZO:650032128
Zřizovatel:Obec Litvínovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Šindlovy Dvory 80
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 203 577
IZO:107530643
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 109
Aktuální počet dětí: 102
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 16
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Šindlovy Dvory 40
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 203 577
IZO:107720175
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 213
Aktuální počet žáků: 200
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:15, 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Šindlovy Dvory 40
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 203 577
IZO:114200980
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:15 - 7:55
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:00 - 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Šindlovy Dvory 80
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 203 577
IZO:102463620
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25-35
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 39
Obec: Litvínovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu:
IZO:181075440
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25-35
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne