Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Jílovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Jílovice
Adresa školy: Ulice: č. p. 81
Obec: Jílovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 32
Ředitel:Mgr. Jiří Havel
Kontakt na školu Telefon: 386 325 112
Email: zs.jilovice@quick.cz
Web: http://www.zsjilovice.cz
IČ:70983232
RED-IZO:650032543
Zřizovatel:Obec Jílovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Jílovice 81
Obec: Borovany
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 12
Kontakt na školu: Telefon: 386 325 192
IZO:107530571
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 38
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, exkurze, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Jílovice 81
Obec: Borovany
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 12
Kontakt na školu: Telefon: 386 325 112
IZO:107720051
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 54
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, přírodovědné, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jílovice 81
Obec: Borovany
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 12
Kontakt na školu: Telefon: 386 325 192
IZO:114200581
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30-7.45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.45-16.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jílovice 81
Obec: Borovany
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 12
Kontakt na školu: Telefon: 386 325 192
IZO:102475342
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne