Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Letiny 120
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 01
Ředitel:Mgr. Jiří Švolba
Kontakt na školu Telefon: 371 596 104
Email: zsletiny@iol.cz
Web: http://www.letiny.cz/zs-a-ms-letiny
IČ:60611791
RED-IZO:650033221
Zřizovatel:Obec Letiny
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Letiny 120
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 596 104
IZO:107544156
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 40
Dny otevřených dveří (termín/y): červen 2021
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6,00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: plány pedagogické podpory, individuální vzdělávací plány
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Letiny 120
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 596 104
IZO:102264864
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 95
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6,15
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, praktické vyučování, fyzika, chemie, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Školní mléko, Ovoce a zelenina do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: individuální integrace, individuální vzdělávací plány
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, herna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Letiny 120
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 596 104
IZO:115500103
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Letiny 120
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 596 104
IZO:102628068
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne