Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dvořiště

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Dolní Dvořiště
Adresa školy: Ulice:
Obec: Dolní Dvořiště 135
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 72
Ředitel:Mgr. Leona Marečková
Kontakt na školu Telefon: 380 324 227
Email: zs.dolnidvoriste@seznam.cz
Web: www.zsmsdolnidvoriste.cz
IČ:75000440
RED-IZO:650035658
Zřizovatel:Obec Dolní Dvořiště
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Dvořiště 87
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 72
Kontakt na školu: Telefon: 380 324 227
IZO:107531658
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 59
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.30
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce: Hasiči, Policie ČR
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Dvořiště 135
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 72
Kontakt na školu: Telefon: 380 324 227
IZO:000583758
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 46
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Mléko a ovoce do škol
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Hasiči, Policie ČR
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách můžeme ke každému žákovi přistupovat individuálně, žáci s podpůrnými opatřeními mají individuální plán.
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Dvořiště 135
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 72
Kontakt na školu: Telefon: 380 324 227
IZO:114300194
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Dvořiště 87
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 72
Kontakt na školu: Telefon: 380 324 227
IZO:102427755
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Dvořiště 135
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 72
Kontakt na školu: Telefon: 380 324 227
IZO:163102813