Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Mladějovice, okres Olomouc, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Mladějovice, okres Olomouc, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mladějovice 113
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Ředitel:Mgr. Olga Blatná
Kontakt na školu Telefon: 585 034 089
Email: olga.blatna@centrum.cz
Web: zsamsmladejovice.ic.cz
IČ:70998396
RED-IZO:650036620
Zřizovatel:Obec Mladějovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Mladějovice 132
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 034 089
IZO:107626764
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti, sportovní dny, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce: Policie ČR, Logopedická poradna, Oční screening - Prima Vizus, SPC Olomouc, PPP Olomouc
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: pedagogická intervence, IVP
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Mladějovice 113
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 034 089
IZO:102308497
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 36
Aktuální počet žáků: 24
Dny otevřených dveří (termín/y): leden
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Škola se otevírá na zazvonění. Budova je malá, ze vstupní chodby je dobrá viditelnost na vstupní prosklené dveře.
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: M.R.K.E.V, EEVOLUCE
Domácí spolupráce : Policie ČR, Hasiči, PPP Olomouc, SPC Olomouc
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: Písmo - latinka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: IVP, asistent pedagoga, školní asistent - žáci se SVP
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: NTB pro žáky školy, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Mladějovice 113
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 034 089
IZO:119900866
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.00 - 7.40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mladějovice 113
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 034 089
IZO:150067674
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne