Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Jestřebí 105
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 61
Ředitel:Mgr. Michal Kotek
Kontakt na školu Telefon: 487 877 328
Email: skola@zsjestrebi.cz
Web: www.zsjestrebi.cz
IČ:72744171
RED-IZO:650037090
Zřizovatel:Obec Jestřebí
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Jestřebí 18
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 61
Kontakt na školu: Telefon: 487 877 328
IZO:107560313
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 34
Aktuální počet dětí: 25
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: logoped, chůva
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Jestřebí 105
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 61
Kontakt na školu: Telefon: 487 877 328
IZO:102005681
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 170
Aktuální počet žáků: 146
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, cizí jazyky, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, lyžování
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, technické, společenské hry, turistické, rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Provodín 117
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 67
Kontakt na školu: Telefon: 487 877 328
IZO:116000244
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Jestřebí 18
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 61
Kontakt na školu: Telefon: 487 877 328
IZO:102629021
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne