Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Skrbeň, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Skrbeň, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: U Školy 122/1
Obec: Skrbeň
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 35
Ředitel:Mgr. Jarmila Kulatá
Kontakt na školu Telefon: 585 967 820
Email: zsskrben@volny.cz
Web:
IČ:70986215
RED-IZO:650037260
Zřizovatel:Obec Skrbeň
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Na Návsi 47/17
Obec: Skrbeň
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 34
Kontakt na školu: Telefon: 585 967 820
IZO:107627302
Základní škola
Adresa: Ulice: U Školy 122/1
Obec: Skrbeň
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 34
Kontakt na školu: Telefon: 585 967 820
IZO:102121044
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 48
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.2.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 18
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní sál
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Pomáháme školám k úspěchu.
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, ICT, hudební, technické, společenské hry, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: U Školy 122/1
Obec: Skrbeň
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 34
Kontakt na školu: Telefon: 585 967 820
IZO:119900653
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Návsi 131/2
Obec: Skrbeň
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 34
Kontakt na školu: Telefon: 585 967 820
IZO:102892423