Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Lidická 396/9
Obec: Horka nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 35
Ředitel:Mgr. Sylva Stavarčíková
Kontakt na školu Telefon: 585 378 047
Email: skola@zshorka.cz
Web: www.zshorka.cz
IČ:70981493
RED-IZO:650038011
Zřizovatel:Obec Horka nad Moravou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Lidická 585/10
Obec: Horka nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 35
Kontakt na školu: Telefon: 585 378 047
IZO:107626543
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 104
Aktuální počet dětí: 104
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: č.18, č.20
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, zahradní slavnosti, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Lidická 396/9
Obec: Horka nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 35
Kontakt na školu: Telefon: 585 378 047
IZO:102320403
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 490
Aktuální počet žáků: 471
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 18 a č.20
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,20
Začátek první vyučovací hodiny: 7,50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, zeměpis, dějepis, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní psycholog, školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, přírodovědné, programování/robotika, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Lidická 396/9
Obec: Horka nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 35
Kontakt na školu: Telefon: 585 378 047
IZO:119900416
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lidická 585/10
Obec: Horka nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 35
Kontakt na školu: Telefon: 585 378 047
IZO:102908699