Zde může být obrázek školy.

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

Škola / charakteristika školy
Název školy:1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
Adresa školy: Ulice: Jeřábkova 690
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Ředitel:PaedDr. Martin Hrych
Kontakt na školu Telefon: 382 521 393
Email: skola@zsmilevsko.cz
Web: www.zsmilevsko.cz
IČ:71000381
RED-IZO:650038223
Zřizovatel:Město Milevsko
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jeřábkova 690
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 393
IZO:108053784
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 433
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 23.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 24.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: Jeřábkova ulice
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, cizí jazyky, chemie, biologie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, výlety
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jeřábkova 690
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 393
IZO:114600066
Školní klub
Adresa: Ulice: Jeřábkova 690
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 393
IZO:150010982
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jeřábkova 690
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 393
IZO:108054781