Zde může být obrázek školy.

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

Škola / charakteristika školy
Název školy:1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
Adresa školy: Ulice: Jeřábkova 690
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Ředitel:PaedDr. Martin Hrych
Kontakt na školu Telefon: 382 521 393
Email: skola@zsmilevsko.cz
Web: www.zsmilevsko.cz
IČ:71000381
RED-IZO:650038223
Zřizovatel:Město Milevsko
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jeřábkova 690
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 393
IZO:108053784
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 433
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 23.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 24.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: Jeřábkova ulice
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, fyzika, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, výlety
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jeřábkova 690
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 393
IZO:114600066
Školní klub
Adresa: Ulice: Jeřábkova 690
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 393
IZO:150010982
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jeřábkova 690
Obec: Milevsko
Kraj: Jihočeský
PSČ: 399 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 521 393
IZO:108054781